ประวัติ และสัญลักษณ์ของดอกทานตะวัน

ดอกทานตะวันถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของความจงรักภักดี ความรัก และการมีอายุยืนยาว แสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนบนกลีบดอก และมักเกี่ยวข้องกับความศรัทธา นี่คือเหตุผลว่าทำไมดอกไม้ที่สวยงามเหล่านี้จึงปรากฏอยู่ในงานศิลปะตลอดยุคสมัย